Activiteitencommissie

Op de Vlinderboom is een Activiteitencommissie  (AC) actief. Deze bestaat uit een aantal ouders die zich daarvoor aangemeld hebben.

De belangrijkste taak van de AC is het praktisch, creatief meedenken en meehelpen bij de voorbereiding en/of uitvoering van de diverse activiteiten op b.s. De Vlinderboom. De AC ondersteunt hiermee de school bij het organiseren van activiteiten die naast het reguliere onderwijs plaatsvinden zoals de Kerstviering, het Sinterklaasfeest, Schoolontbijt.

Deze AC bestaat uit ouders/verzorgers met een kind op de Vlinderboom. De AC kiest ieder jaar uit haar midden een "bestuur".

Gemiddeld 1x per maand komt de AC op woensdagavond op school bij elkaar. Onder het genot van koffie of thee wordt er nagedacht over de activiteiten die op dat moment aan de orde zijn. Tijdens de vergaderingen worden geen beleidszaken besproken, tenzij de AC vanuit de directie of medezeggenschapsraad wordt geïnformeerd.

Naast deze vergaderingen zijn er ook verschillende werkgroepen, die samen met enkele leden van het schoolteam na schooltijd en/of in de avonduren bij elkaar komen en de praktische invulling bespreken voor de betreffende activiteiten.