Nieuwe ouders

nieuwe ouders

Uw kind wordt 4 jaar en mag dan naar school. Een nieuwe, spannende, maar ook leuke stap.

Op onze website is al veel informatie over onze school te vinden, maar u bent ook van harte welkom voor een kennismaking.

Neem gerust contact op voor meer informatie of een rondleiding door onze school.

Na de aanmelding voor de kleuterklas

Na de bevestiging van het ontvangen van uw aanmelding ontvangt u van ons een aantal weken voor de 4e verjaardag een uitnodiging voor een intake met de leerkracht, waarbij uw kind in de groep geplaatst is.

Evenwichtige samenstelling kleutergroepen

We merken dat er gedurende het schooljaar leerlingen zowel in- als uitstromen, om de groepen zo goed mogelijk in balans te houden verdelen we onze startende kleuters gedurende het schooljaar.

Wij vinden het belangrijk om goed naar de samenstelling van onze kleutergroepen te kijken. Doordat we meerdere groepen hebben, kunnen we dus een weloverwogen keuze maken in welke groep uw startende kleuter zijn of haar basisschooltijd mag beginnen.

In onze kleutergroepen zitten zowel vier-, vijf-, als zesjarige leerlingen. We kijken naar de verdeling van jongens/meisjes om de kans op leuke vriendschappen zo groot mogelijk te maken, maar daarnaast spelen ook de zorgbehoeften van leerlingen een rol en plaatsen we bij voorkeur geen broertjes/zusjes bij elkaar in de groep.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maken we graag kennis met zowel uw kleuter als met u. We bespreken dan eventuele bijzonderheden, maar uiteraard ook hoe een dagje school eruitziet. Neem al uw vragen mee, wij beantwoorden ze graag. Uw kleuter mag vijf ochtenden komen oefenen voorafgaand aan de 4e verjaardag.

Wanneer ontvangt u de uitnodiging voor het intakegesprek?

U ontvangt een uitnodiging na de meivakantie, als uw kleuter jarig in de laatste weken van het schooljaar, in de zomervakantie of in de eerste vier weken van het nieuwe schooljaar, dan start hij/zij in het nieuwe schooljaar.

U ontvangt een uitnodiging aan het begin van het schooljaar, als uw kleuter jarig is, vier weken na de start van het nieuwe schooljaar tot eind oktober.

U ontvangt een uitnodiging rond 1 oktober, als uw kleuter jarig is tussen de herfst- en kerstvakantie.

U ontvangt een uitnodiging rond 1 december, als uw kleuter jarig is In januari tot de carnavalsvakantie.

U ontvangt een uitnodiging halverwege januari, als uw kleuter jarig is tussen Carnavalsvakantie en meivakantie.

U ontvangt een uitnodiging rond 1 april, als uw kleuter jarig is tussen de meivakantie en zomervakantie. Uitzondering hierop zijn de kinderen die in de laatste schoolweken jarig zijn. Uw kleuter start dan in het nieuwe schooljaar.

Doordat schoolvakanties niet ieder schooljaar in dezelfde weken vallen kan het mogelijk zijn dat u wat eerder of wat later bericht van ons ontvangt.

Heeft u al schoolgaande kinderen en overweegt u een overstap vanwege bijvoorbeeld een verhuizing? Dan bent u ook van harte welkom voor een kennismaking.

Voor aanmeldformulieren vragen u om contact op te nemen. U kunt daarna een aanmeldformulier ophalen op school.

Kijkje nemen op onze school?