Wie wij zijn

Basisschool De Vlinderboom is op 1 augustus 1993 ontstaan uit een fusie tussen De Hoeksteen en De Schakel en is gevestigd aan de Hortensiastraat 2 te Dongen.
Op dit moment wordt basisschool De Vlinderboom bezocht door ruim 200 leerlingen. Onze leerlingenpopulatie is een afspiegeling van de maatschappij en de bevolking in de wijk.
De kinderen zijn verdeeld over negen groepen, waarvan drie kleutergroepen.
Ons team bestaat uit 14 onderwijsgevenden, hiernaast is er een administratief medewerker en een conciërge werkzaam.

Naast de groepsleerkrachten is er op onze school een directeur werkzaam. Een aantal teamleden combineert het groepsleraarschap met andere taken, waarvoor extra tijd beschikbaar is gesteld: zo hebben we twee teamcoaches en twee vertrouwenspersonen.
Naast de medezeggenschapsraad (MR) heeft onze school een zeer betrokken activiteiten commissie (AC), in de MR en AC zijn ouders en leerkrachten betrokken om mee te denken en te helpen op onze school.

De Vlinderboom maakt, sinds 1 augustus 2011, deel uit van de Stichting INITIA

Deze stichting bestaat, naast onze school, uit nog vier andere basisscholen in Dongen. Dit zijn de Heilig Hartschool, basisschool Sint Agnes, IKC Achterberg en basisschool Sint Jan.
Het bestuur van de stichting neemt besluiten die voor alle vijfde scholen van belang zijn en is werkgever van alle medewerkers op onze scholen.

Er is een directeur-bestuurder,  die voor de vijf scholen werkzaam is. Op schoolniveau wordt het beleid, binnen de kaders van de stichting, voorbereid en uitgevoerd door de schoolleiding.

vlinderboom
vlinderboom2